Zápis z jednání komise kultury 5.2.2020

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Kulturní komise

konané dne 05.02.2020 od 16:00 hod v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Program:

Body jednání

  1. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku do veřejné sbírky - Mašínův statek - památník tří odbojů, z.s.
  2. Návrh na rozdělení dotací v Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích
  3. Diskuze
Zápis ke stažení (.pdf)
Návrh dotací (.pdf)
NAHORU