ÚŘEDNÍ DESKA

elektronická úřední deska městského úřadu

Správní poplatky dle zákona č. 128/2022 Sb.

Číslo jednací: MULTM/0048687/22/PRO/ASv

Správní poplatky dle zákona č. 128/2022 Sb.

Vyvěšení

Vyvěšeno : 27.6.2022
Sejmuto: 31.3.2023

Zpracoval: Bc. Martina Skoková
Vyvěsil: Bc. Andrea Švihelová

Přílohy:

 správní poplatky (.pdf)

 

SPRÁVNÍ POPLATKY

Městský úřad Litoměřice, jako správní úřad ve smyslu § 4 zákona č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, využívá zmocnění podle § 4 odst. 1 a 3 tohoto zákona a upouští od vybrání níže uvedených správních poplatků a vrátí vyjmenované správní poplatky fyzickým osobám, které vstupují nebo pobývají na území České republiky v návaznosti na ozbrojený konflikt na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace (dále jen „dotčený poplatník“).

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“) za úkony obsažené v Sazebníku, který je nedílnou součástí tohoto zákona.

a) UPUŠTĚNÍ OD VYBRÁNÍ SPRÁVNÍHO POPLATKU

Upuštění od vybrání správního poplatku se vztahuje na níže vyjmenované správní poplatky,
u kterých vznikla poplatková povinnost do 31. března 2023.

Správní poplatky na úseku dopravy

Sazebník poplatků, ČÁST II., Položka 26:

  • písm. c) vydání tabulky registrační značky při vývozu vozidla na Ukrajinu (200 Kč za každou tabulku, vozidlo = 400 Kč),
  • písm. g) zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel (50 Kč).
Správní poplatky – obecní živnostenský úřad

Sazebník poplatků, ČÁST I., Položky: 4 písm. a), 5 písm. a), 6, 24.

Např. se jedná o ohlášení živnosti (1 000 Kč), přijetí žádosti o koncesi (1 000 Kč), zápis zemědělského podnikatele do evidence (1 000 Kč), ověření podpisu (30 Kč) a další.

Správní poplatky – Oddělení správních činností

Matrika

Sazebník poplatků, ČÁST I., Položka 12:

písm. a) uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky 3000 Kč
písm. b) uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky 2000 Kč
písm. c) vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1000 Kč
písm. d) vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem 500 Kč
Správní poplatky – Oddělení vnitřní správy

Czech Point

Sazebník poplatků, ČÁST I., Položka: 4 písm. a), b), c). Položka: 5 písm. a), b), c), d), Položka: 10 písm. a), c).

  • ověření podpisu 30 Kč
  • ověření listiny 30 Kč
  • výpis z rejstříku trestů 100 Kč
  • autorizovaná konverze dokumentů 30 Kč
  • zprostředkování identifikace 200 Kč
b) VRÁCENÍ SPRÁVNÍHO POPLATKU

Městský úřad Litoměřice vrátí správní poplatky uvedené pod písm. a) vybrané v období ode dne 24. února 2022 do dne 27. května 2022 na žádost dotčeného poplatníka v plné výši.


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu