Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2018

Městský úřad Litoměřice

Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2018
dle § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vyvěšeno : 25.02.2019
Zpracoval: Bc. Martina Skoková
Vyvěsil: Eva Chrudimská
 Přílohy:
Výroční zpráva (.pdf)

NAHORU