Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2016

Městský úřad Litoměřice

Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2016
dle § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vyvěšeno: 17.02.2017
Zpracoval: Bc. Martina Skoková
Vyvěsil: Eva Chrudimská

Přílohy:
Výroční zpráva (.pdf)

NAHORU