Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2015

Městský úřad Litoměřice

Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2015
dle § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Vyvěšeno: 24.02.2016
Zpracoval: Bc. Martina Skoková
Vyvěsil: Eva Chrudimská

Přílohy:
 Výroční zpráva (.pdf)

NAHORU