Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2014

Městský úřad Litoměřice
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2014

dle § 18 zák. č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím

Vyvěšení

Vyvěšeno : 23.02.2015

Zpracoval: Mgr. Alice Karpíšková
Vyvěsil: Vladimíra Malá

Přílohy:
Výroční zpráva (.pdf)

NAHORU