Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2009

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
Mírové náměstí 15/7 psč 412 01

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009
O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává město Litoměřice jako povinný subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona.

  • Počet podaných žádostí o informace : 9

  • Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 3

  • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

  • Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0

  • Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0

  • Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis jejich vyřízení: 0

  • Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0

V Litoměřicích dne 26.2.2010

Mgr. Alice Karpíšková
vedoucí kanceláře starosty a tajemníka

NAHORU