ÚŘEDNÍ DESKA

Informace podané dle zákona 106/199 Sb.

Titulek Datum zveřejnéní
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - průběh kontroly provedené OŽP 26.03.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - přehled faktur proplacených v rámci I. etapy rekonstrukce Palachovy ulice 20.03.2018
 Odpověď na žádost o vyjádření podle zákona č. 106/1999 Sb 26.02.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - zajištění souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 23.02.2018
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - stanoviska/vyjádření OŽP týkající se pozemků ve vlastnictví FO 23.02.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - stanovisko ÚOHS k regulaci provozu loterií a jiných podobných her obcemi 02.02.2018
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - seznam plánovaných investičních/stavebních projektů 01.02.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Zhotovení uměleckého díla ke 100. výročí vzniku Československa 26.01.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - porušení zákona o veřejných zakázkách v roce 2013 17.01.2018
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - honební pozemky ve vlastnictví FO 05.01.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - herní zařízení provozovaná na území města Litoměřic 22.12.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - implementace Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 22.12.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - informace k události v žst. stanici Litoměřice - Horní nádraží 07.12.2017
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - stanovy honebních společenstev v ORP Litoměřice 29.11.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - statistika v souvislosti s informačním systémem evidence obyvatel 22.11.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - statistika o pronájmu bytů ve vlastnictví města k 30.9.2017 22.11.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - povolovací proces instalace retardérů v ul. Jarošova 25.10.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - problémy se škodlivými ptáky 11.09.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - ošetření travních ploch v parku Jiráskovy sady 28.08.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - provedené kontroly podle § 17 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší 14.08.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - stavba montované haly na pozemku parc.č. 2618/2 v k.ú. Litoměřice 14.08.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - ceny energií pro Město Litoměřice na rok 2017 28.07.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - způsob vymáhání daňových nedoplatků 28.07.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - pítko na Dlouhé ulici 28.07.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - obaly - REMA AOS a.s. 27.07.2017
NAHORU