ÚŘEDNÍ DESKA

Informace podané dle zákona 106/199 Sb.

filtr
Titulek Datum zveřejnéní
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - dotazník - kastrační program pro kočky 17.12.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - výstavba nového přechodu pro chodce v ulici A.Muchy 17.12.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - dotazník - sociální bydlení 30.11.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odchyt a kastrace toulavých koček od r. 2015 30.11.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odchyt a kastrace toulavých koček od r. 2008 30.11.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - k VŘ na obsazení místa právní referent/ka pro vymáhání nedoplatků 17.08.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - MHD Litoměřice 09.08.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - k akci „vypracování PD – Masarykova ZŠ – Vybudování odborných učeben – doplnění“ 27.07.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - k akci "Vybudování Střediska technického vzdělávání" – obj. ŠKAS/180/2017 27.07.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - k akci "Projekt využití objektu sběrného dvora - zpracování DPS" 27.07.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - vyplacené prostředky společnosti Gold Media s.r.o. 27.07.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - týkající se GDPR 06.06.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - smlouvy RENTCENTRUM 12.10.2015
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - informace ze spisu č. 0001285/18/DOP/KVo/29 11.05.2018
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - dokumenty týkající se VZ na „Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice...“ 03.05.2018
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - dokumenty vytvořené v souvislosti s GDPR 26.04.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - stavba montované haly na pozemku parc.č. 2618/2 v k.ú. Litoměřice 27.03.2018
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - průběh kontroly provedené OŽP - PO 26.03.2018
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - průběh kontroly provedené OŽP 26.03.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - přehled faktur proplacených v rámci I. etapy rekonstrukce Palachovy ulice 20.03.2018
 Odpověď na žádost o vyjádření podle zákona č. 106/1999 Sb 26.02.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - zajištění souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 23.02.2018
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - stanoviska/vyjádření OŽP týkající se pozemků ve vlastnictví FO 23.02.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - stanovisko ÚOHS k regulaci provozu loterií a jiných podobných her obcemi 02.02.2018
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - seznam plánovaných investičních/stavebních projektů 01.02.2018
NAHORU