ÚŘEDNÍ DESKA

Informace podané dle zákona 106/199 Sb.

Titulek Datum zveřejnéní
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - udělené pokuty za neoprávněné parkování v Jezuitské ulici 29.-30.1.2019 14.02.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - oprávnění vedoucího správního odboru k jednání dne 7.8.2018 31.01.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - počet obyvatel města k 31.12.2018 25.01.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - utlumení dopravy v ul. Jarošova 25.01.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - seznam plánovaných investičních/stavebních projektů v r. 2019 25.01.2019
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - záznamy ze zasedání Zastupitelstva města Litoměřic 18.01.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odchyt a kastrace toulavých koček od r. 2015 do 30.11.2018 04.01.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - dotazník - kastrační program pro kočky 17.12.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - výstavba nového přechodu pro chodce v ulici A.Muchy 17.12.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - dotazník - sociální bydlení 30.11.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odchyt a kastrace toulavých koček od r. 2015 30.11.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odchyt a kastrace toulavých koček od r. 2008 30.11.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - k VŘ na obsazení místa právní referent/ka pro vymáhání nedoplatků 17.08.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - MHD Litoměřice 09.08.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - k akci „vypracování PD – Masarykova ZŠ – Vybudování odborných učeben – doplnění“ 27.07.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - k akci "Vybudování Střediska technického vzdělávání" – obj. ŠKAS/180/2017 27.07.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - k akci "Projekt využití objektu sběrného dvora - zpracování DPS" 27.07.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - vyplacené prostředky společnosti Gold Media s.r.o. 27.07.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - týkající se GDPR 06.06.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - smlouvy RENTCENTRUM 12.10.2015
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - informace ze spisu č. 0001285/18/DOP/KVo/29 11.05.2018
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - dokumenty týkající se VZ na „Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice...“ 03.05.2018
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - dokumenty vytvořené v souvislosti s GDPR 26.04.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - stavba montované haly na pozemku parc.č. 2618/2 v k.ú. Litoměřice 27.03.2018
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - průběh kontroly provedené OŽP - PO 26.03.2018
NAHORU