ÚŘEDNÍ DESKA

Informace podané dle zákona 106/199 Sb.

Titulek Datum zveřejnéní
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - došlé nabídky zájemců o provozování nemocnice v Litoměřicích 27.06.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - přestupkové řízení v dopravě, počet příkazních řízení v roce 2018 21.06.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - akcie společnosti Severočeská Plynárenská, a.s. 21.06.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - žádosti Nemocnice Litoměřice a.s. o poskytnutí individuální dotace určené na provoz LZZ pro rok 2018 a 2019 21.06.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - dokumenty týkající se Nemocnice Litoměřice, a.s. 04.06.2019
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - odměny za výkon funkce předsedy KV při ZM 2014-2018 04.06.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - dotace HC Stadion Litoměřice poskytnuté z rozpočtu města 2010-2018 03.06.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - měsíční nájemné restaurace na Mírovém nám. 21/13 31.05.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - počet obyvatel a oprávněných voličů města Litoměřice k 13.5.2019 16.05.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - výdaje z rozpočtu města do nemocnice v Litoměřicích 2010-2018 06.05.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - mandatorní výdaje z rozpočtu města, počet zaměstnanců MěÚ a služebních vozidel 2010-2018 06.05.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - rekonstrukce BJ v domě na Mírovém náměstí 156/29 06.05.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - dokument týkající se usnesení RM č. 194/7/2019 - Nemocnice Litoměřice, a.s. 03.05.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - závazná stanoviska vydaná vodoprávním úřadem k záměrům těžby štěrkopísku 03.05.2019
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - týkající se vypracování znaleckého posudku na ocenění 100 % akcií společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. 30.04.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - dokumenty týkající se bodu č. 1 jednání ZM 1.3.2018 02.05.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - dokumenty týkající se Nemocnice Litoměřice, a.s. 10.04.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - dokumenty týkající se usnesení RM č. 153/6/2019 - Nemocnice Litoměřice, a.s. 05.04.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - dokumenty týkající se usnesení RM č. 153/6/2019 - Nemocnice Litoměřice, a.s. 05.04.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - počty přestupků pro porušení Vyhlášky č.2/2018 o volném pohybu psů 05.04.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - rozhodnutí vydaná SÚ podle §177 odst.3 staveb. zákona 05.04.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - evidence městského mobiliáře a zeleně 20.03.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - změna dopravního značení mezi ul. Mostecká a Jezuitská 04.03.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - vyvlastňovací řízení v letech 2014 - 2018 14.02.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - metodický pokyn pro projednávání přestupků - umístění reklamního sdělení 14.02.2019
NAHORU