ÚŘEDNÍ DESKA

Informace podané dle zákona 106/199 Sb.

filtr
Titulek Datum zveřejnéní
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - stanoviska OŽP k pozemkům ve vlastnictví FO v k.ú. Křešice 15.11.2019
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - venkovní část baru DESPERADOS 14.11.2019
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - Územní studie veřejného prostranství Litoměřice - MPR 21.10.2019
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - informace ze spisu č. 0042552/19/DOP/VTi/1107 09.10.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - seznam aktivních správců technické infrastruktury - ORP Litoměřice 09.10.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - znalecký posudek stavu jasanu v ul. Na Valech 01.10.2019
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - mzdové náklady na pracovníky st.památkové péče MěÚ v roce 2018 24.09.2019
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - zabezpečovací práce na stavbách nařízené SÚ 24.09.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - sdělení MVČR ke znění referendové otázky 20.09.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - podané nabídky spol. Domistav CZ a.s. nebo DOMISTAV HK s.r.o. 13.09.2019
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - analýzy, audity, posudky - Nemocnice Litoměřice a.s. 30.08.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - podněty ke kontrolám stacionárních zdrojů 27.08.2019
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - týkající se povolení užívání stavby č.p. 63 v obci Travčice 21.08.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - přehled zakázek realizovaných p. V. Mackem, IČO: 67865844 od r. 2015 25.07.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - pokuty uložené podle §178 odst.3 písm.a) a b) stavebního zákona od r. 2014 25.07.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - sankce uložené za překročení normovaných stavů spárkaté zvěře od r. 2013 25.07.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - zpracování žádostí osob o vydání OP, ŘP a CP 04.07.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - přestupky v dopravě v části Pokratice 01-05/2019 04.07.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - došlé nabídky zájemců o provozování nemocnice v Litoměřicích 27.06.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - přestupkové řízení v dopravě, počet příkazních řízení v roce 2018 21.06.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - akcie společnosti Severočeská Plynárenská, a.s. 21.06.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - žádosti Nemocnice Litoměřice a.s. o poskytnutí individuální dotace určené na provoz LZZ pro rok 2018 a 2019 21.06.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - dokumenty týkající se Nemocnice Litoměřice, a.s. 04.06.2019
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - odměny za výkon funkce předsedy KV při ZM 2014-2018 04.06.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - dotace HC Stadion Litoměřice poskytnuté z rozpočtu města 2010-2018 03.06.2019
NAHORU