ÚŘEDNÍ DESKA

Informace podané dle zákona 106/199 Sb.

Titulek Datum zveřejnéní
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - vyřízení podání občana 10.10.2016
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - poskytnutí kopie dokumentů - vyřízení žádosti občana 27.07.2016
 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - vydané lovecké lístky cizincům 19.07.2016
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - informace k plánované opravě komunikace v Knínicích + stav vozovky 07.06.2016
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - informace k plánované opravě komunikace v Knínicích 07.06.2016
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 02.06.2016
 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - dendrologické posudky k dřevinám za rok 2015 30.05.2016
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - právní rámec - metodika pro účelové komunikace - silniční úřad 26.05.2016
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - právní rámec - metodika pro místní komunikace - silniční úřad 26.05.2016
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - vydaná rozhodnutí - silniční úřad 26.05.2016
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - informace k pasportu cest Knínice u Touchořin 26.05.2016
 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - dendrologické posudky k dřevinám za rok 2016 20.05.2016
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - veřejné zakázky školy 09.05.2016
 Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - Datová schránka, archivace, skartace 05.05.2016
  Informace dle zák.č. 106/1999 Sb. - spisová služba 19.04.2016
 Informace dle zák.č. 106/1999 Sb. - reklamní zařízení orlice Mattoni 19.04.2016
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - evidence dle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů 13.04.2016
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Pronájem baru Domu kultury 08.04.2016
 Informace podle zákona č. 106/199 Sb.- odstranění plotu ul.Českolipská 07.03.2016
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - poskytnutí informace o platu, včetně nenárokových složek a odměnách 07.03.2016
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Seznam stavebních akcí 2016 16.02.2016
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - plakátovací plochy 28.01.2016
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - poskytnutí kopie spisu správního řízení 14.01.2016
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - výherní hrací přístroje 13.01.2016
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - videoreportáže 08.12.2015
NAHORU