ÚŘEDNÍ DESKA

Informace podané dle zákona 106/199 Sb.

filtr
Titulek Datum zveřejnéní
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - texty odůvodnění Rozhodnutí o odmítnutí žádosti vydaných v letech 2014-2015 05.04.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - řízení o změně užívání orlice Mattoni 05.04.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - poskytnutí záznamu veř. projednání ÚP Křešice 19.09.2014
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - počty úkonů provedených v rámci vybraných agend v roce 2016 03.04.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - darovací smlouva dle zákona č. 89/2012 Sb. 30.03.2017
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. 24.03.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.- zápisy jednání Kontrolního výboru při ZM 01.12.2015
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - zpravodaj 16.10.2014
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.- platové třídy zaměstnanců 12.11.2015
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - evidence šikanózních žádostí o informace 17.03.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - seznam stavebních akcí 2017 17.03.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - přestupky řešené odborem dopravy a silničního hospodářství MěÚ v roce 2015 a 2016 15.02.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - trvalé/dočasné vyjmutí ze ZPF za rok 2014-2016 14.02.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - poskytnutí dokumentů týkajících se komunikace mezi Městem Litoměřice a MVČR ve věci Smlouvy o nájmu výstaviště Zahrada Čech 23.12.2016
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - podklady k pořízení Změny č.1 ÚP Lovečkovice 27.09.2016
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Územní plán Žalhostice 26.10.2016
 Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. pan M.M. 27.10.2016
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - poskytnutí dokumentů PO CCR 11.10.2016
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - vyřízení podání občana 10.10.2016
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - poskytnutí kopie dokumentů - vyřízení žádosti občana 27.07.2016
 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - vydané lovecké lístky cizincům 19.07.2016
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - informace k plánované opravě komunikace v Knínicích + stav vozovky 07.06.2016
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - informace k plánované opravě komunikace v Knínicích 07.06.2016
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 02.06.2016
 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - dendrologické posudky k dřevinám za rok 2015 30.05.2016
NAHORU