ÚŘEDNÍ DESKA

Informace podané dle zákona 106/199 Sb.

filtr
Titulek Datum zveřejnéní
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Zhotovení uměleckého díla ke 100. výročí vzniku Československa 26.01.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - porušení zákona o veřejných zakázkách v roce 2013 17.01.2018
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - honební pozemky ve vlastnictví FO 05.01.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - herní zařízení provozovaná na území města Litoměřic 22.12.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - implementace Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 22.12.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - informace k události v žst. stanici Litoměřice - Horní nádraží 07.12.2017
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - stanovy honebních společenstev v ORP Litoměřice 29.11.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - statistika v souvislosti s informačním systémem evidence obyvatel 22.11.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - statistika o pronájmu bytů ve vlastnictví města k 30.9.2017 22.11.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - povolovací proces instalace retardérů v ul. Jarošova 25.10.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - problémy se škodlivými ptáky 11.09.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - ošetření travních ploch v parku Jiráskovy sady 28.08.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - provedené kontroly podle § 17 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší 14.08.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - stavba montované haly na pozemku parc.č. 2618/2 v k.ú. Litoměřice 14.08.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - ceny energií pro Město Litoměřice na rok 2017 28.07.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - způsob vymáhání daňových nedoplatků 28.07.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - pítko na Dlouhé ulici 28.07.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - obaly - REMA AOS a.s. 27.07.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - vysypávání odpadkových košů na autobusovém nádraží 27.07.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - poskytnutí Rozhodnutí o umístění stavby č.j. 0015160/15/SÚ/JDu 04.07.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - VZ na Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích 04.07.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - seznam právnických osob s většinovou majetkovou účastí města Litoměřice 22.06.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - stavba „Bastion č. 5“ na pozemku p.č. 531 v k.ú. Terezín 16.06.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - rekonstrukce ulice Palachova 28.04.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - užití vozidla MěÚ dne 4.5.2017 25.05.2017
NAHORU