ÚŘEDNÍ DESKA

Informace podané dle zákona 106/199 Sb.

Titulek Datum zveřejnéní
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - vysypávání odpadkových košů na autobusovém nádraží 27.07.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - poskytnutí Rozhodnutí o umístění stavby č.j. 0015160/15/SÚ/JDu 04.07.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - VZ na Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích 04.07.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - seznam právnických osob s většinovou majetkovou účastí města Litoměřice 22.06.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - stavba „Bastion č. 5“ na pozemku p.č. 531 v k.ú. Terezín 16.06.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - rekonstrukce ulice Palachova 28.04.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - užití vozidla MěÚ dne 4.5.2017 25.05.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - texty odůvodnění Rozhodnutí o odmítnutí žádosti vydaných v letech 2014-2015 05.04.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - řízení o změně užívání orlice Mattoni 05.04.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - poskytnutí záznamu veř. projednání ÚP Křešice 19.09.2014
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - počty úkonů provedených v rámci vybraných agend v roce 2016 03.04.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - darovací smlouva dle zákona č. 89/2012 Sb. 30.03.2017
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. 24.03.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.- zápisy jednání Kontrolního výboru při ZM 01.12.2015
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - zpravodaj 16.10.2014
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.- platové třídy zaměstnanců 12.11.2015
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - evidence šikanózních žádostí o informace 17.03.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - seznam stavebních akcí 2017 17.03.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - přestupky řešené odborem dopravy a silničního hospodářství MěÚ v roce 2015 a 2016 15.02.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - trvalé/dočasné vyjmutí ze ZPF za rok 2014-2016 14.02.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - poskytnutí dokumentů týkajících se komunikace mezi Městem Litoměřice a MVČR ve věci Smlouvy o nájmu výstaviště Zahrada Čech 23.12.2016
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - podklady k pořízení Změny č.1 ÚP Lovečkovice 27.09.2016
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Územní plán Žalhostice 26.10.2016
 Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. pan M.M. 27.10.2016
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - poskytnutí dokumentů PO CCR 11.10.2016
NAHORU