Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - pronájem nebytového prostoru - kavárna Fér Kafe

Městský úřad Litoměřice
Tajemník

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vyvěšeno: 06.01.2020
Zpracoval: Mgr. Milan Čigáš
Vyvěsil: Eva Chrudimská

Přílohy:
Odpověď (.pdf)

NAHORU