Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - umístění dopravní značky č. V 12c na ulici Pokratická u budovy čp. 4 - 6 v roce 2015

Městský úřad Litoměřice
Kancelář starosty a tajemníka

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vyvěšeno: 23.12.2019
Zpracoval: Bc. Jan Jakub
Vyvěsil: Eva Chrudimská

Přílohy:
Odpověď (.pdf)

NAHORU