Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - zpracování vyjádření k podání přípravného výboru ke Krajskému soudu v Ústí n.L. ve věci referenda

Městský úřad Litoměřice
Tajemník

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vyvěšeno: 16.12.2019
Zpracoval: Mgr. Milan Čigáš
Vyvěsil: Eva Chrudimská

Přílohy:
Odpověď (.pdf)

NAHORU