Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - stanoviska OŽP k pozemkům ve vlastnictví FO v k.ú. Křešice

Městský úřad Litoměřice
Kancelář starosty a tajemníka

Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vyvěšeno: 15.11.2019
Zpracoval: Bc. Martina Skoková
Vyvěsil: Eva Chrudimská

Přílohy:
Sdělení (.pdf)

NAHORU