Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - informace ze spisu č. 0042552/19/DOP/VTi/1107

Městský úřad Litoměřice
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vyvěšeno: 09.10.2019
Zpracoval: Veronika Tichá
Vyvěsil: Eva Chrudimská

Přílohy:
Sdělení (.pdf)