Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - mzdové náklady na pracovníky st.památkové péče MěÚ v roce 2018

Městský úřad Litoměřice
Tajemník

Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vyvěšeno: 24.09.2019
Zpracoval: Mgr. Milan Čigáš
Vyvěsil: Eva Chrudimská

Přílohy:
Sdělení (.pdf)

NAHORU