Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - podané nabídky spol. Domistav CZ a.s. nebo DOMISTAV HK s.r.o.

Městský úřad Litoměřice
Tajemník

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vyvěšeno: 13.09.2019
Zpracoval: Mgr. Milan Čigáš
Vyvěsil: Eva Chrudimská

Přílohy:
Odpověď (.pdf)