Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - podněty ke kontrolám stacionárních zdrojů

Městský úřad Litoměřice
Kancelář starosty a tajemníka

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - podněty ke kontrolám stacionárních zdrojů dle zák. o ochraně ovzduší od 1.9.2017 do 31.5.2018

Vyvěšeno: 27.08.2019
Zpracoval: Mgr. Jana Vavrušková
Vyvěsil: Eva Chrudimská

Přílohy:
Odpověď (.pdf)

NAHORU