Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - týkající se povolení užívání stavby č.p. 63 v obci Travčice

Městský úřad Litoměřice
Kancelář starosty a tajemníka

Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vyvěšeno: 21.08.2019
Zpracoval: Bc. Martina Skoková
Vyvěsil: Eva Chrudimská

Přílohy:
Sdělení (.pdf)

NAHORU