Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - odměny za výkon funkce předsedy KV při ZM 2014-2018

Městský úřad Litoměřice
Kancelář starosty a tajemníka
Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vyvěšeno: 04.06.2019
Zpracoval: Bc. Martina Skoková
Vyvěsil: Eva Chrudimská

Přílohy:
Sdělení (.pdf)

NAHORU