Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - dotace HC Stadion Litoměřice poskytnuté z rozpočtu města 2010-2018

Městský úřad Litoměřice
Kancelář starosty a tajemníka

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vyvěšeno: 03.06.2019
Zpracoval: Bc. Martina Skoková
Vyvěsil: Eva Chrudimská

Přílohy:
odpověď (.pdf)

NAHORU