Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - měsíční nájemné restaurace na Mírovém nám. 21/13

Městský úřad Litoměřice
Kancelář starostsy a tajemníka

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vyvěšeno: 31.05.2019
Zpracoval: Bc. Martina Skoková
Vyvěsil: Eva Chrudimská

Přílohy:
Odpověď (.pdf)

NAHORU