Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - mandatorní výdaje z rozpočtu města, počet zaměstnanců MěÚ a služebních vozidel 2010-2018

Městský úřad Litoměřice
Kancelář starosty a tajemníka

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vyvěšeno: 06.05.2019
Zpracoval: Bc. Martina Skoková
Vyvěsil: Eva Chrudimská

Přílohy:
Odpověď (.pdf)

NAHORU