Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - dokument týkající se usnesení RM č. 194/7/2019 - Nemocnice Litoměřice, a.s.

Městský úřad Litoměřice
Tajemník

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vyvěšeno: 03.05.2019
Zpracoval: Mgr. Milan Čigáš
Vyvěsil: Eva Chrudimská

Přílohy:
Odpověď (.pdf)

NAHORU