Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - závazná stanoviska vydaná vodoprávním úřadem k záměrům těžby štěrkopísku

Městský úřad Litoměřice
Kancelář starosty a tajemníka

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vyvěšeno: 03.05.2019
Zpracoval: Bc. Martina Skoková
Vyvěsil: Eva Chrudimská

Přílohy:
Odpověď (.pdf)

NAHORU