Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - týkající se vypracování znaleckého posudku na ocenění 100 % akcií společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.

Městský úřad Litoměřice
Tajemník

Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vyvěšeno: 30.04.2019
Zpracoval: Mgr. Milan Čigáš
Vyvěsil: Eva Chrudimská

Přílohy:
Sdělení (.pdf)

NAHORU