Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - počty přestupků pro porušení Vyhlášky č.2/2018 o volném pohybu psů

Městský úřad Litoměřice
Kancelář starosty a tajemníka

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vyvěšeno: 05.04.2019
Zpracoval: Bc. Martina Skoková
Vyvěsil: Eva Chrudimská

Přílohy:
Odpověď (.pdf)

NAHORU