Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - udělené pokuty za neoprávněné parkování v Jezuitské ulici 29.-30.1.2019

Město Litoměřice
Městská policie Litoměřice

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vyvěšeno: 14.02.2019
Zpracoval: Ivan Králik
Vyvěsil: Eva Chrudimská

Přílohy:
Odpověď (.pdf)

NAHORU