Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - k akci "Projekt využití objektu sběrného dvora - zpracování DPS"

Městský úřad Litoměřice
Kancelář starosty a tajemníka

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vyvěšeno: 27.07.2018
Zpracoval: Bc. Martina Skoková
Vyvěsil: Eva Chrudimská

Přílohy:
Odpověď (.pdf)

NAHORU