Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - smlouvy RENTCENTRUM

Městský úřad Litoměřice

odbor územního rozvoje

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

 

Vyvěšení

Vyvěšeno : 12.10.2015
Zpracoval: Dana Svobodová
Vyvěsil: Michal Kříž

Přílohy:
 Odpověď (.pdf)

 Dokumenty (.pdf)