ÚŘEDNÍ DESKA

Informace podané dle zákona 106/199 Sb.

filtr
Titulek Datum zveřejnéní
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - sankce udělené SÚ v letech 2016 - 30.6.2020 24.07.2020
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - dodržování ÚP a sankce za hrubé porušení ÚP 24.07.2020
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - povolení stavby v CHKO, řešení neuposlechnutí nařízení o odstranění stavby 24.07.2020
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - řešení porušení ÚP a stavby nepovolené CHKO - odbor ŽP 24.07.2020
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - provozování předzahrádky u Nonstop baru Desperados 15.06.2020
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - stavební záměry vymezených parcel vč. staveb v k.ú. Pohořany 11.06.2020
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - přehled autoškol v Litoměřicích 03.06.2020
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - řešení případných průtahů v řízení 20.05.2020
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - rozhodnutí SÚ týkající se pozemku p.č. 728 v k.ú. Kamýk 30.04.2020
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - mzdové náklady na pracovníky v režimu home office 01-03/2020 30.04.2020
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - o pozemních stavbách na základě vydaných rozhodnutí dle staveb.zákona za období 1.1.-29.2.2020 16.03.2020
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - využívání mediace v praxi OSPOD 16.03.2020
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - seznam plánovaných investičních/stavebních projektů v letech 2020-2022 24.02.2020
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - kontakty na honební společenstva/myslivecká sdružení v ORP Litoměřice 17.02.2020
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les vydaná v únoru 2019 17.02.2020
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - poloha radarů pro měření rychlosti vozidel 29.01.2020
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - stavební povolení - odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem 2017-2019 29.01.2020
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - výstavba nového parkovacího domu - Růžovka 29.01.2020
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - pronájem nebytového prostoru - kavárna Fér Kafe 06.01.2020
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - povolení k vykácení dřevin na pozemku p.č. 923/3, 923/4 a 278/2 v k.ú. Srdov 23.12.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - umístění dopravní značky č. V 12c na ulici Pokratická u budovy čp. 4 - 6 v roce 2015 23.12.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - akcie společnosti Severočeská plynárenská, a.s. 16.12.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - zpracování vyjádření k podání přípravného výboru ke Krajskému soudu v Ústí n.L. ve věci referenda 16.12.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - stanovisko MVČR k problematice místního referenda 15.11.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - nálezová databáze ochrany přírody 15.11.2019
NAHORU