ÚŘEDNÍ DESKA

Informace podané dle zákona 106/199 Sb.

filtr
Titulek Datum zveřejnéní
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Nařízení rady města č. 1/2020 o placeném stání 22.12.2020
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - stavba stájí na st.p. č. 165/2,165/3 a 886/1 v k.ú. Třebušín 17.12.2020
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - stavba umístěná na části parcely č. 163 v k.ú. Třebušín 17.12.2020
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - stavba umístěná na části parcely č. 881/2 v k.ú. Třebušín 17.12.2020
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - stavba čističky u RD na st.p.č. 165/1 a 165/3 v k.ú. Třebušín 17.12.2020
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - o pozemních stavbách na základě vydaných rozhodnutí dle staveb.zákona za období 1.7.-30.9.2020 27.11.2020
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - různé dotazy 04.11.2020
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - týkající se staveb čp. 143 a čp. 110 v k.ú. Třebušín 23.10.2020
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - změna místní úpravy silničního provozu ve vybraných ulicích 09.10.2020
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - velkoobjemové zapuštěné kontejnery na tříděný odpad v ul. České armády 09.10.2020
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - týkající se žumpy u č.p. 113 v k.ú. Třebušín 22.09.2020
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - řešení nelegálních staveb v k.ú. Třebušín 22.09.2020
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - odměny členům RM za 1-7/2020 17.09.2020
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - sběr tříděných obalových odpadů za rok 2019 03.09.2020
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - o pozemních stavbách na základě vydaných rozhodnutí dle staveb.zákona za období 1.4.-30.6.2020 20.08.2020
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - sankce udělené SÚ v letech 2016 - 30.6.2020 24.07.2020
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - dodržování ÚP a sankce za hrubé porušení ÚP 24.07.2020
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - povolení stavby v CHKO, řešení neuposlechnutí nařízení o odstranění stavby 24.07.2020
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - řešení porušení ÚP a stavby nepovolené CHKO - odbor ŽP 24.07.2020
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - provozování předzahrádky u Nonstop baru Desperados 15.06.2020
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - stavební záměry vymezených parcel vč. staveb v k.ú. Pohořany 11.06.2020
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - přehled autoškol v Litoměřicích 03.06.2020
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - řešení případných průtahů v řízení 20.05.2020
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - rozhodnutí SÚ týkající se pozemku p.č. 728 v k.ú. Kamýk 30.04.2020
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - mzdové náklady na pracovníky v režimu home office 01-03/2020 30.04.2020
NAHORU