Tento web používá pro přihlašování uživatelů a k analýze návštěvnosti soubory cookie.

ÚŘEDNÍ DESKA

Informace podané dle zákona 106/199 Sb.

Titulek Datum zveřejnění
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - informace k události v žst. stanici Litoměřice - Horní nádraží 07.12.2017
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - stanovy honebních společenstev v ORP Litoměřice 29.11.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - statistika v souvislosti s informačním systémem evidence obyvatel 22.11.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - statistika o pronájmu bytů ve vlastnictví města k 30.9.2017 22.11.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - povolovací proces instalace retardérů v ul. Jarošova 25.10.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - problémy se škodlivými ptáky 11.09.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - ošetření travních ploch v parku Jiráskovy sady 28.08.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - provedené kontroly podle § 17 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší 14.08.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - stavba montované haly na pozemku parc.č. 2618/2 v k.ú. Litoměřice 14.08.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - ceny energií pro Město Litoměřice na rok 2017 28.07.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - způsob vymáhání daňových nedoplatků 28.07.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - pítko na Dlouhé ulici 28.07.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - obaly - REMA AOS a.s. 27.07.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - vysypávání odpadkových košů na autobusovém nádraží 27.07.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - poskytnutí Rozhodnutí o umístění stavby č.j. 0015160/15/SÚ/JDu 04.07.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - VZ na Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích 04.07.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - seznam právnických osob s většinovou majetkovou účastí města Litoměřice 22.06.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - stavba „Bastion č. 5“ na pozemku p.č. 531 v k.ú. Terezín 16.06.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - užití vozidla MěÚ dne 4.5.2017 25.05.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - rekonstrukce ulice Palachova 28.04.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - texty odůvodnění Rozhodnutí o odmítnutí žádosti vydaných v letech 2014-2015 05.04.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - řízení o změně užívání orlice Mattoni 05.04.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - počty úkonů provedených v rámci vybraných agend v roce 2016 03.04.2017
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - darovací smlouva dle zákona č. 89/2012 Sb. 30.03.2017
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. 24.03.2017
NAHORU