ÚŘEDNÍ DESKA

Informace podané dle zákona 106/199 Sb.

Titulek Datum zveřejnéní
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - pronájem nebytového prostoru - kavárna Fér Kafe 06.01.2020
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - povolení k vykácení dřevin na pozemku p.č. 923/3, 923/4 a 278/2 v k.ú. Srdov 23.12.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - umístění dopravní značky č. V 12c na ulici Pokratická u budovy čp. 4 - 6 v roce 2015 23.12.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - akcie společnosti Severočeská plynárenská, a.s. 16.12.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - zpracování vyjádření k podání přípravného výboru ke Krajskému soudu v Ústí n.L. ve věci referenda 16.12.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - stanovisko MVČR k problematice místního referenda 15.11.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - nálezová databáze ochrany přírody 15.11.2019
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - stanoviska OŽP k pozemkům ve vlastnictví FO v k.ú. Křešice 15.11.2019
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - venkovní část baru DESPERADOS 14.11.2019
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - Územní studie veřejného prostranství Litoměřice - MPR 21.10.2019
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - informace ze spisu č. 0042552/19/DOP/VTi/1107 09.10.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - seznam aktivních správců technické infrastruktury - ORP Litoměřice 09.10.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - znalecký posudek stavu jasanu v ul. Na Valech 01.10.2019
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - mzdové náklady na pracovníky st.památkové péče MěÚ v roce 2018 24.09.2019
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - zabezpečovací práce na stavbách nařízené SÚ 24.09.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - sdělení MVČR ke znění referendové otázky 20.09.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - podané nabídky spol. Domistav CZ a.s. nebo DOMISTAV HK s.r.o. 13.09.2019
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - analýzy, audity, posudky - Nemocnice Litoměřice a.s. 30.08.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - podněty ke kontrolám stacionárních zdrojů 27.08.2019
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - týkající se povolení užívání stavby č.p. 63 v obci Travčice 21.08.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - přehled zakázek realizovaných p. V. Mackem, IČO: 67865844 od r. 2015 25.07.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - pokuty uložené podle §178 odst.3 písm.a) a b) stavebního zákona od r. 2014 25.07.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - sankce uložené za překročení normovaných stavů spárkaté zvěře od r. 2013 25.07.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - zpracování žádostí osob o vydání OP, ŘP a CP 04.07.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - přestupky v dopravě v části Pokratice 01-05/2019 04.07.2019
NAHORU