ÚŘEDNÍ DESKA

Informace podané dle zákona 106/199 Sb.

Titulek Datum zveřejnéní
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - přehled zakázek realizovaných p. V. Mackem, IČO: 67865844 od r. 2015 25.07.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - pokuty uložené podle §178 odst.3 písm.a) a b) stavebního zákona od r. 2014 25.07.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - sankce uložené za překročení normovaných stavů spárkaté zvěře od r. 2013 25.07.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - zpracování žádostí osob o vydání OP, ŘP a CP 04.07.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - přestupky v dopravě v části Pokratice 01-05/2019 04.07.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - došlé nabídky zájemců o provozování nemocnice v Litoměřicích 27.06.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - přestupkové řízení v dopravě, počet příkazních řízení v roce 2018 21.06.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - akcie společnosti Severočeská Plynárenská, a.s. 21.06.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - žádosti Nemocnice Litoměřice a.s. o poskytnutí individuální dotace určené na provoz LZZ pro rok 2018 a 2019 21.06.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - dokumenty týkající se Nemocnice Litoměřice, a.s. 04.06.2019
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - odměny za výkon funkce předsedy KV při ZM 2014-2018 04.06.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - dotace HC Stadion Litoměřice poskytnuté z rozpočtu města 2010-2018 03.06.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - měsíční nájemné restaurace na Mírovém nám. 21/13 31.05.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - počet obyvatel a oprávněných voličů města Litoměřice k 13.5.2019 16.05.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - výdaje z rozpočtu města do nemocnice v Litoměřicích 2010-2018 06.05.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - mandatorní výdaje z rozpočtu města, počet zaměstnanců MěÚ a služebních vozidel 2010-2018 06.05.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - rekonstrukce BJ v domě na Mírovém náměstí 156/29 06.05.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - dokument týkající se usnesení RM č. 194/7/2019 - Nemocnice Litoměřice, a.s. 03.05.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - závazná stanoviska vydaná vodoprávním úřadem k záměrům těžby štěrkopísku 03.05.2019
 Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - týkající se vypracování znaleckého posudku na ocenění 100 % akcií společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. 30.04.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - dokumenty týkající se bodu č. 1 jednání ZM 1.3.2018 02.05.2018
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - dokumenty týkající se Nemocnice Litoměřice, a.s. 10.04.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - dokumenty týkající se usnesení RM č. 153/6/2019 - Nemocnice Litoměřice, a.s. 05.04.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - dokumenty týkající se usnesení RM č. 153/6/2019 - Nemocnice Litoměřice, a.s. 05.04.2019
 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - počty přestupků pro porušení Vyhlášky č.2/2018 o volném pohybu psů 05.04.2019
NAHORU