Roční zpráva o výsledcích kontrol za rok 2015

Roční zpráva o výsledcích kontrol za rok 2015

Útvar kontroly a interního auditu

 

Vyvěšeno : 20.1.2016

Zpracoval: Mgr. Šárka Pěkná
Vyvěsil: Eva Šimková

Přílohy:
zpráva (.pdf)