Daňová informační schránka

Městský úřad Litoměřice tímto informuje daňové subjekty, že orgány MěÚ, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu § 69 a následující daňového řádu a proto  neposkytují službu daňových informačních schránek