Roční zpráva o výsledcích kontrol za rok 2019

Roční zpráva o výsledcích kontrol za rok 2019

 

Zpracoval: Mgr. Šárka Pěkná
Vyvěsil: Jana Váchová

 Přílohy:
Zpráva z kontrol (.pdf)

Roční zpráva o výsledcích kontrol za rok 2018

Roční zpráva o výsledcích kontrol za rok 2018

Zpracoval: Mgr. Šárka Pěkná
Vyvěsil: Jana Váchová

Přílohy:
Zprávy z kontrol (.pdf)

Roční zpráva o výsledcích kontrol za rok 2017

Roční zpráva o výsledcích kontrol za rok 2017

Zpracoval: Mgr. Šárka Pěkná
Vyvěsil: Jana Váchová

Přílohy:
Zpráva z kontrol (.pdf)

Roční zpráva o výsledcích kontrol za rok 2014

Roční zpráva o výsledcích kontrol za rok 2014
Vyvěšení

Vyvěšeno : 29.01.2015

Zpracoval: Mgr. Šárka Pěkná
Vyvěsil: Jana Váchová

Přílohy:
Zpráva z kontrol (.pdf)

Roční zpráva o výsledcích kontrol za rok 2015

Roční zpráva o výsledcích kontrol za rok 2015

Útvar kontroly a interního auditu

 

Vyvěšeno : 20.1.2016

Zpracoval: Mgr. Šárka Pěkná
Vyvěsil: Eva Šimková

Přílohy:
zpráva (.pdf)

Roční zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016

Roční zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016

Zpracoval: Mgr. Šárka Pěkná
Vyvěsil: Jana Váchová

 Přílohy:
Zpráva z kontrol (.pdf)

Informace dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace podle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Litoměřice zpracovává osobní údaje, které správci ukládá zvláštní zákon nebo je zpracovávání potřebné k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního právního předpisu.

Daňová informační schránka

Městský úřad Litoměřice tímto informuje daňové subjekty, že orgány MěÚ, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu § 69 a následující daňového řádu a proto  neposkytují službu daňových informačních schránek

NAHORU