Nástroje pro usnadnění přístupu

Image

GEOSOLAR je klíčovým projektem Litoměřic. Ovlivní životy nás všech

Éra spalování uhlí končí a naším úkolem je společně se připravit na éru novou, nazvěme ji třeba nízkouhlíkovou či klimaticky neutrální. V letáku se dozvíte základní informace o klíčových projektech, jež by se v této dekádě měly realizovat. Rovněž se dozvíte, jakou roli bude hrát město, jakou roli jeho partneři z výzkumných organizací a komerčního sektoru. Především se ale dozvíte, že je to příležitost i pro Vás - veřejnost, malé fi rmy, živnostníky, spolky a další, kteří se budete moci do těchto aktivit zapojit. Dáte tak najevo, že cítíte odpovědnost za životní prostředí vůči sobě i svým dětem, a využijete nové možnosti výhodné investice.

GEOSOLAR je odpovědí zastupitelů města na otázky spojené s klíčovým tématem klimatických změn a potřebou energetické transformace. Jedná se o konkrétní kroky, kterými Litoměřice přispějí k řešení těchto výzev a zajistí, aby budoucí zásobování energií neškodilo životnímu prostředí, bylo co nejméně závislé na fosilních a externích zdrojích a bylo dostupné všem občanům. GEOSOLAR je nový zastřešující název pro celou řadu aktivit a dílčích projektů, které město rozvíjí již více než 15 let a je díky tomu připraveno efektivně využít současné fi nanční zdroje nabízené Evropskou unií. Jak již název napovídá, jde o zkratku dvou základních obnovitelných zdrojů, které máme k dispozici – geotermální (GEO) a solární energie (SOLAR). Jejich využívání je známé více než sto let, jejich chytrá integrace a transformace do moderního energetického systému je však úkolem dneška. Jedná se o inovativní technologická řešení, jejichž zavádění vyžaduje znalosti a dovednosti, ale také silnou politickou podporu a podporu široké veřejnosti. Chceme využít zkušenosti z geotermálního projektu. Před lety, kdy jsme hloubili dvoukilometrový vrt, nám věřil málokdo. Povedlo se a dnes jsme spolu s vědeckovýzkumným centrem v Jiříkových kasárnách součástí mezinárodní vědecké infrastruktury RINGEN. Litoměřice se stávají průkopníkem komunitní energetiky. Co je nesmírně důležité - poprvé za celou dobu máme díky své připravenosti obrovskou šanci získat z Evropské unie fi nanční prostředky na realizaci.

Litoměřice urazily velký kus cesty. Pozvolně jsme si připravovali půdu na přechod k čistější energii s respektem k dostupným technologiím a k peněženkám nás všech. Jen společným úsilím se dokážeme připravit na změny, které nás i díky zelené politice Evropské unie čekají. Litoměřice vždy byly a nadále chtějí být připraveny. Pojďme do toho společně.

Město Litoměřice

  Leták ke stažení (pdf)


Jak to celé funguje ?

Diskuze s vedením města a odborníky

V souvislosti se zhoršující se covidovou situací, rozhodlo vedení města o zrušení veřejné diskuse GEOSOLAR - v úterý 23.11. 2021 od 17.30h. v Hradu Litoměřice.

Tomáš Sarnovský
Tomáš Sarnovskýzastupitel (ANO 2011)
Tomáš Sarnovský
Tomáš Sarnovskýzastupitel (ANO 2011)
Jsme pro přechod na bezemisní energetiku a podporujeme smysluplné projekty, které pomohou v boji s klimatickými změnami a zároveň mohou přinést občanům profi t v podobě cenově stabilního tepla a elektřiny. Projekt GEOSOLAR má přesně tyto parametry a my jsme připraveni ho podporovat.

PhDr. Lenka Simerská
PhDr. Lenka Simerskázastupitelka (Více pro Litoměřice)
PhDr. Lenka Simerská
PhDr. Lenka Simerskázastupitelka (Více pro Litoměřice)
Komunitní energetika a zapojení technologií šité na míru konkrétnímu místu, to jsou podle nás řešení pro budoucnost. Přidejme kontrolu nad distribucí a cenou a máme energetickou soběstačnost. Projekt toto vše splňuje a pokud bude transparentně veden a srozumitelně komunikován veřejnosti, má od nás zelenou.

Ing. Jan Schiller
Ing. Jan Schillerhejtman Ústeckého kraje (ANO 2011)
Ing. Jan Schiller
Ing. Jan Schillerhejtman Ústeckého kraje (ANO 2011)
Litoměřický GEOSOLAR je bezesporu jedním z unikátních a výborně připravených projektů. Není tedy náhodou, že jej expertní skupina pro energetickou transformaci zařadila mezi strategické transformační projekty Ústeckého kraje. Osobně jsem se na místě seznámil s celým technologickým řešením a projektu držím palce. Stane se jistě přínosem a hlavně začátkem budoucnosti nejen pro náš kraj

 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu