ÚŘEDNÍ DESKA

Smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci jsou v souladu s § 8 odst. 5 písm. a) zákona č. 340/2015 Sb. od 1.2.2017 zveřejňovány v Registru smluv.

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace/ návratné finanční výpomoci dle zákona č. 250/2000Sb. do 31.1.2017

Vypsané dotační programy


____________________________________________________________________

filtr
Titulek Datum zveřejnéní
 Schválené dotace 2016 - Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích 19.02.2016
 Schválené dotace 2016 - Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích 19.02.2016
 Vyhlášení programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2016 28.01.2016
 Schválené dotace v kultuře 2015 30.06.2015
 Schválené dotace 2015 - Program podpory Sport pro zdraví 03.06.2015
 Dotační program na solární ohřev teplé užitkové vody 26.05.2015
 Schválené dotace 2015 - Dotační systém na podporu realizace jednotlivých návrhových opatření 4.KPSS 21.05.2015
 Schválené dotace 2015 - Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice 20.05.2015
 Schválené dotace 2015 - Program podpory fairtradových aktivit 22.04.2015
 Schválené dotace 2015 - Interní grantový systém Zdravého města Litoměřice 22.04.2015
 Schválené dotace školy a školská zařízení 2015 20.04.2015
 Schválené dotace volný čas dětí 2015 20.04.2015
 Vyhlášení výsledků programu Podpora obnovy kulturních památek pro rok 2015 16.03.2015
 Souhrnná zpráva Programu ORP za rok 2014 16.03.2015
 Vyhlášení programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2015 06.02.2015
 Zásady pro poskytování dotací na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství 14.08.2014
NAHORU