Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích 2020

Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích 2020

Oprávněný žadatel: právnická nebo fyzická osoba

Konečný termín podání žádosti: od 20. 1. do 14. 2. 2020

Přílohy:

Pravidla poskytování podpory (.pdf)

Žádost o poskytnutí dotace (online)

Žádost o proplacení dotace (.xls)

NAHORU