Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích 2020

Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích 2020

 

Oprávněný žadatel: subjekty působící v oblasti KULTURY se sídlem v Litoměřicích

Konečný termín podání žádosti:  od 20. 1. do 31. 1. 2020

Přílohy:

Pravidla poskytování podpory (.pdf)

Žádost o poskytnutí dotace (.docx)

Finanční plán (.docx)

NAHORU