Program podpory reklamy a označování provozoven na území Městské památkové rezervace Litoměřice, jejího ochranného pásma a na nemovitých kulturních památkách 2020

Program podpory reklamy a označování provozoven na území Městské památkové rezervace Litoměřice, jejího ochranného pásma a na nemovitých kulturních památkách 2020

 

Oprávněný žadatel: právnické nebo fyzické osoby, které mají provozovnu na území MPR Litoměřice, jejího ochranného pásma nebo v nemovité kulturní památce

Konečný termín podání žádosti: od 20. 1. do 31. 10. 2020

 Přílohy:
Pravidla poskytování podpory (.pdf)

Žádost o poskytnutí dotace (.docx)

NAHORU