Schválané dotace 2019 - Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích

Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích - 800. výročí založení města Litoměřice

Schváleno RM dne 25. 3. 2019 pod usnesením č. 166/7/2019

Schváleno ZM dne 11. 4. 2019 pod usnesením č. 30/2/2019

Zpracoval: Dagmar Zelená
Vyvěsil: Patrik Matek

 Přílohy:
Schválené dotace 2019 (.pdf)

NAHORU