Schválené dotace 2019 - Program podpory "Sport pro zdraví/sport pro všechny"

Schválené dotace 2019 - Program podpory "Sport pro zdraví/sport pro všechny"

Schváleno RM dne 25. 3. 2019 pod usnesením č. 168/7/2019

Zpracoval: Hana Pospíchalová
Vyvěsil: Patrik Matek

 Přílohy:
Příloha - Schválené dotace (.pdf)

NAHORU