Schválené dotace 2019 - Program podpory v oblasti volného času dětí

Schválené dotace 2019 - Program podpory v oblasti volného času dětí

Schváleno RM dne 25. 3. 2019 pod usnesením č. 167/7/2019

Zpracoval: Hana Pospíchalová
Vyvěsil: Patrik Matek

 Přílohy:
Schválené dotace 2019 (.pdf)

NAHORU