Schválané dotace 2018 - Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu "Litoměřické kulturní léto"

Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu "Litoměřické kulturní léto"

Schváleno RM dne 15. 3. 2018 pod usnesením č. 137/5/2018

Schváleno ZM dne 26. 4. 2018 pod usnesením č. 49/3/2018

Zpracoval: Dagmar Zelená
Vyvěsil: Patrik Matek

 Přílohy:
Schválené dotace 2018 (.pdf)

NAHORU