Schválené dotace 2018 - Program podpory v oblasti volného času dětí

Schválené dotace 2018 - Program podpory v oblasti volného času dětí

Schváleno RM dne 5. 4. 2018 pod usnesením č. 201/6/2018.

Zpracoval: Hana Pospíchalová
Vyvěsil: Patrik Matek

 Přílohy:
Schválené dotace 2018 (.pdf)

NAHORU