Schválené dotace 2018 - Program podpory "Sport pro zdraví/sport pro všechny"

Schválené dotace 2018 - Program podpory "Sport pro zdraví/sport pro všechny"

Schváleno RM dne 15. 3. 2018 pod usnesením č. 138/5/2018.

Zpracoval: Hana Pospíchalová
Vyvěsil: Patrik Matek

 Přílohy:
Příloha - Schválené dotace (.pdf)

NAHORU