Schválané dotace 2017 - Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu "Litoměřické kulturní léto"

Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu "Litoměřické kulturní léto"

Schváleno RM dne 30. 3. 2017 pod usnesením č. 164/7/2017.

Schváleno ZM dne 27. 4. 2017 pod usnesením č. 38/3/2017.

Zpracoval: Dagmar Zelená
Vyvěsil: Patrik Matek

 Přílohy:
Schválené dotace 2017 (.pdf)

NAHORU