Schválené dotace 2017 - Program podpory v oblasti volného času dětí

Schválené dotace 2017 - Program podpory v oblasti volného času dětí

Schváleno RM dne 30. 3. 2017 pod usnesením č. 160/7/2017.

Zpracoval: Hana Pospíchalová
Vyvěsil: Patrik Matek

 Přílohy:
Schválené dotace 2017 (.pdf)

NAHORU