Schválené dotace 2017 - Program podpory "Sport pro zdraví/sport pro všechny"

Schválené dotace 2017 - Program podpory "Sport pro zdraví/sport pro všechny"

Schváleno RM dne 16. 3. 2017 pod usnesením č. 131/6/2017.

Zpracoval: Hana Pospíchalová
Vyvěsil: Patrik Matek

 Přílohy:
Příloha - Schválené dotace (.xxx)

NAHORU